ภูพราว รีสอร์ท

   ท่านจะทราบถึงความงดงามของธรรมชาติได้อย่างไร หากท่านไม่เคยสัมผัส.. ภูพราว รีสอร์ทเชิญชวนทุกท่านให้มาชื่นชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

   ภูพราว รีสอร์ท ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ท่านจะอิ่มเอมไปกับกลิ่นอายความเป็นล้านนาอย่างแท้จริง มากไปกว่าความเขียวขจีของต้นไม้ ใบหญ้า ภายใต้ท้องฟ้าคราม โอบล้อมไปด้วยเสียงร้องอันไพรเราะของหมู่นกกานานาพรรณที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดประหนึ่งท่านคือสมาชิกในครอบครัว
Yeah