ภูพราว จัดหาวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้ท่านได้ดื่มดั่มบรรยากาศ และลิ้มรสความอร่อยของอาหารในแต่ละจานอย่างไร้กังวล ที่ภูพราวรีสอร์ท วัตถุดิบเริ่มต้นที่สวนปลอดสารพิษของเรา เราปลูกและคัดสรรค์วัตถุดิบอย่างดีที่สุดในทุกๆจานอาหาร มากไปกว่านั้นภูพราวยังส่งเสริม และสนับสนุนผลผลิตจากชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน ภูพราวเชื่อว่า เราสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยังยืน

Yeah